REGULAMIN REKRUTACJI:

Regulamin rekrutacji

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy
Test językowy

DOKUMENTY DO WGLĄDU
(te dokumenty będą podpisywane na pierwszych zajęciach, prosimy ich nie drukować i nie wysyłać wraz z dokumentami zgłoszeniowymi):

Deklaracja udziału w projekcie
Umowa szkoleniowa