Informujemy, że Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa podręczników do nauki języka angielskiego zostało anulowane. Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym znak: ZO/01-1/AKT- 16-0060/16.

Anulowane z przyczyn organizacyjnych zapytanie ofertowe opublikowane dnia 03.07.2017 r. jest nieważne.