Centrum Szkoleniowe MASTERLANG świadczy profesjonalne usługi na rynku szkoleniowym od 1997 roku. Realizuje m. in. kursy z języków obcych oraz szkolenia z kompetencji informatycznych, specjalistyczne szkolenia zawodowe, szkolenia z kompetencji miękkich, a także z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży w wieku szkolnym w oparciu o standardy międzynarodowe dla kilku tysięcy osób na terenie całego kraju.

Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2007 roku. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych z różnych programów unijnych, zarządzania projektem dofinansowanym, a także profesjonalnej i skutecznej rekrutacji uczestników do projektów.

Od 2015 świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy – posiada wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Jest także akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEIC. Specjalizuje się również w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia ze środków krajowych i międzynarodowych.

Współpracuje m.in. z instytucjami finansowymi, jednostkami samorządów terytorialnych, szkołami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz przedsiębiorcami tworzy i świadczy usługi „szyte na miarę”, dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Do skorzystania ze świadczonych przez MASTERLANG usług, kursów oraz szkoleń zaparszamy wszystkich, którzy cenią rzetelność, profesjonalizm oraz terminowość oferowanych usług.

Gwarancją naszej skuteczności są pracownicy, którzy posiadają duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu funduszy. Nasi eksperci łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem zdobytym podczas wdrażania funduszy unijnych w Polsce.
Przygotowane przez nas wnioski o pozyskanie dofinansowania uzyskiwały i wciąż uzyskują najwyższe oceny ekspertów oceniających oraz zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych.

W latach 2007-2015 jako firma zrealizowaliśmy w ramach PO KL 23 projekty szkoleniowe na kwotę ponad 23 milionów zł.
W obecnej perspektywie, tj. na lata 2014-2020 wdrażamy 23 projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej na terenie całego kraju.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz poszerzeniem działalności w zakresie świadczonych usług w 2018 roku powstał nowy dział specjalizujący się w pozyskiwaniu dotacji na projekty inwestycyjne oraz B+R. Pomagamy Klientom skutecznie pozyskać finansowanie ze środków unijnych oraz poprawnie zrealizować i rozliczyć projekt.