Bon na innowacje – Małopolska


Informacje o konkursie:

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

  • wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych ze środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
  • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;
  • wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;
  • wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:

30.04.2018 – 29.05.2018

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • nabycie nieruchomości,
  • roboty i materiały budowlane,
  • wydatki służące rozwojowi sprzedaży w internecie (handel elektroniczny)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

22 918 500,00PLN – dla firm działających nie dłużej niż 24 miesiące

63 688 953,04PLN – dla firm działających dłużej niż 24 miesiące

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
  • średnie przedsiębiorstwa – 45%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

10 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

25 000 000,00 PLN