Zapraszamy do wypełnienia testu kompetencyjnego!

Test z języka angielskiego

Test z języka francuskiego

Test z języka niemieckiego

Test kompetencji cyfrowych