1. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne.
  2. Wypełnij test: z języka i/lub kompetencji cyfrowych
  3. Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy podczas wypełniania zgłoszeń zapraszamy do kontaktu.
  4. Wyślij je do nas pocztą na adres: Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Kasprowicza 3/5  31 – 523 Kraków z dopiskiem: Kuźnia Kompetencji Kluczowych lub zanieś do najbliższego punktu rekrutacyjnego.
  5. Twoje zgłoszenie otrzyma indywidualny numer (zostaniesz o nim poinformowany drogą mailową lub telefoniczną). Zapamiętaj go, pomoże to w komunikacji pomiędzy Tobą a Biurem Projektu.
  6. Co miesiąc, rozpoczynając od dnia 2017-12-15 będą tworzone podsumowania rekrutacji – jeśli zbierze się grupa w Twojej lokalizacji, na wskazanym w zgłoszeniu poziomie zaawansowania – zostaniesz zakwalifikowany i poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o pierwszym terminie zajęć.
  7.  Po akceptacji terminu i godzin odbywania się kursu otrzymasz od nas dokument ( fakturę pro formę), na podstawie którego będziesz zobowiązany do wpłaty 15% wartości szkolenia. Płatność musi zostać zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej na 3 dni przed terminem pierwszych zajęć.
  8. Podczas pierwszych zajęć poprosimy Cię o podpisanie umowy szkoleniowej oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z ewaluacją w projekcie.
  9. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze możesz zwrócić się o pomoc do Biura Projektu lub dowolnego Punktu Informacyjnego.