1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  2. Wypełnij test: z języka i/lub kompetencji cyfrowych
  3. Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy podczas wypełniania zgłoszenia, zapraszamy do kontaktu.
  4. Wymienione wyżej dokumenty wyślij do nas pocztą na adres: Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Kasprowicza 3/5  31 – 523 Kraków z dopiskiem: Kuźnia Kompetencji Kluczowych lub zanieś do najbliższego punktu rekrutacyjnego.
  5. Co miesiąc będą tworzone podsumowania rekrutacji – jeśli zbierze się grupa w Twojej lokalizacji, na właściwym Tobie poziomie zaawansowania – zostaniesz zakwalifikowany i poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o pierwszym terminie zajęć.
  6. O niemożności zakwalifikowania Cię do projektu, z powodu niespełnienia któregoś z wymogów formalnych, zostaniesz przez nas poinformowany drogą mailową.
  7.  Po akceptacji terminu i godzin odbywania się kursu otrzymasz od nas wiadomość, w której poprosimy Cię o dokonanie wpłaty 15% wartości szkolenia. Płatność musi zostać zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej na 3 dni przed terminem pierwszych zajęć.
  8. Podczas pierwszych zajęć poprosimy Cię o podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie (do wglądu w dziale „Rekrutacja”- „dokumenty rekrutacyjne”) do celów związanych z ewaluacją w projekcie.
  9. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze możesz zwrócić się o pomoc do Biura Projektu lub dowolnego Punktu Informacyjnego.