W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt:

daneosobowe@masterlang.eu