Jakie warunki należy spełnić, by zakwalifikować się do projektu?

Co należy rozumieć przez termin „niskie kwalifikacje”?

Co należy rozumieć przez termin „tereny wiejskie”?

Jakie dokumenty należy wysłać, by zgłosić się do projektu?

W jaki sposób należy przesłać formularz zgłoszeniowy?

Gdzie odbywają się szkolenia?

Termin rozpoczęcia zajęć?

Kiedy należy wnieść opłatę za szkolenie?

Jak często i w jakie dni odbywają się zajęcia?

Jak długo trwa szkolenie?

Czy zgłaszając się na szkolenia z więcej niż jednej formy wsparcia trzeba przesyłać oddzielny komplet dokumentów na każdy z nich?

Czy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może wziąć udział w projekcie?

Czy rodzaj zatrudnienia ma znaczenie przy kwalifikacji do projektu?

Co w sytuacji, gdy osoba zgłoszona straci zatrudnienie?

Jaki poziom obecności jest wymagany podczas jednego szkolenia?

Czy osoba, która w przeszłości była uczestnikiem projektu współfinansowanego z funduszy europejskich może wziąć udział w projekcie „Kuźnia Kompetencji Kluczowych”?