KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • Osoby dorosłe, po 25 roku życia
 • Osoby pracujące
 • Osoby zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego

A także należą przynajmniej  do jednej z grup defaworyzowanych tj. :

 • są kobietami ( w szczególności są kobietami powracającymi na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka)
 • są osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami po 50 roku życia
 • są osobami zamieszkującymi tereny wiejskie
 • są osobami z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym ( ISCED3 )

W ramach Projektu można zapisać się na kurs:

 • Języka angielskiego (moduł 60h) lub wielokrotność
 • Języka niemieckiego (moduł 60h) lub wielokrotność
 • Języka francuskiego (moduł 60h) lub wielokrotność

 Każdy kurs zakończony jest międzynarodowym egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji. Uczestnik Projektu decyduje o tym, w ilu formach wsparcia chce uczestniczyć. Szkolenie można zakończyć po 60 h, lub kontynuować przez kolejnych 60 lub 120 czy nawet 180 godzin. Można też wybrać kolejny język lub szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych.

Każdy moduł szkolenia kosztuje jedynie 15% jego wartości rynkowej, dzięki czemu cena kursu jest bardzo przystępna!

Co otrzymujesz w ramach kursu:

 • 60-godzinny kurs językowy
 • Opieka nauczyciela i metodyka
 • Materiały szkoleniowe
 • Podręcznik i ćwiczenia
 • Międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji językowych