Kolejny nabór do Projektu, który trwać będzie do 31.03.2020r

Przypominamy, że kursy skierowane są do osób zatrudnionych, które ukończyły 25 lat.

Dodatkowo każdy uczestnik musi spełniać co najmniej jeden dodatkowy warunek:

  • przynależność do grupy kobiet
  • zamieszkiwanie terenów wiejskich
  • wykształcenie maksymalnie średnie tj. ukończone maksymalnie liceum, technikum
  • niepełnosprawność
  • wiek 50 lat i więcej.

Czekamy z niecierpliwością na Państwa zgłoszenia. W linku poniżej znajduję się informacja jak się zgłosić do Projektu:

Dokumenty rekrutacyjne