Kredyt na innowacje technologiczne

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego. Termin konkursu: 8 październik 2018 r. – 26 kwiecień 2019 r. Dofinansowanie obejmuje: • nabycie nieruchomości, • zakup maszyn, urządzeń, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • koszty materiałów i robót budowlanych związanych...

Dotacje na rozwój i innowacje przedsiębiorstw – cała Polska

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Termin konkursu: 20 marzec 2018 r. – 05 grudzień 2018 r Dofinansowanie obejmuje: • nabycie nieruchomości, • zakup maszyn, urządzeń, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • koszty materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury,...